EU

BT - - NYHEDER -

Der er vre­de i DF over, at Ven­stre har luf­tet tan­ken om en fol­kea fs t e mning om for­svars­for­be­hol­det. Det vil ba­re bli­ve et tord­nen­de ne­der­lag, si­ger de og ryster på ho­ve­d­et. I det he­le ta­get vil al­le EU- em­ner væ­re en an­støds­sten mel­lem de to par­ti­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.