Hvor­dan op­le­ve­de de an­sat­te OW Bun­ker- skan­da­len in­de­fra?

BT - - DEBAT -

Et brag af en børsno­te­ring end­te som en af dan­marks­hi-sto­ri­ens stør­ste er­hvervs­skan­da­ler. OW Bun­kers spe­ku­la­ti­ve olie­for­ret­nin­ger og krak vil for­ment­lig bli­ve gen­stand for en lang ræk­ke rets­sa­ger. Men hvor­dan var det at væ­re an­sat i OW Bun­ker? Og hvor­dan op­le­ve­de me­d­ar­bej­der­ne skan­da­len in­de­fra?

HVAD:

HVEM:

HVOR: ’ OW Bun­ker­skan­da­len in­de­fra’ Hen­rik Hej­le­sen, der var glo­bal salgs­chef i OW Bun­ker

DRs P1 kl. 13.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.