Sving­dør- An­ders

BT - - DEBAT -

’ Det er i off ent­lig­he­dens in­ter­es­se, at jeg bru­ger dis­se er­fa­rin­ger til det fæl­les bed­ste.’ Jo da, Fogh. Hvor­for bru­ger du ik­ke di­ne er­fa­rin­ger på at rå­d­gi­ve Am­ne­sty? El­ler Red Bar­net? El­ler Ver­dens­na­tur­fon­den? Uløn­net, selv­føl­ge­lig. Vi har jo al­le­re­de be­talt dig mi­ni­ster­pen­sion, så du er frit stil­let til go­de ger­nin­ger. Ik­ke til vå­ben­han­del el­ler fi nan­si­el grå­dig­hed.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.