Sæt punk­tum i Dong- bal­la­de

BT - - DEBAT -

Spørgs­må­let er, hvad der sker, når Fi­nans­ud­val­get får læst på pa­pi­rer­ne. For­hå­bent­lig er re­sul­ta­tet et punk­tum i Dong- bal­la­den (...) Al­li­ge­vel eft er­la­der og­så det se­ne­ste kapitel af Dong- sa­gen et ke­de­ligt ind­tryk af sta­ten som pro­fes­sio­nel ejer af store sel­ska­ber. Dong- bal­la­den er ik­ke gå­et ube­mær­ket hen blandt in­ve­sto­rer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.