Carl Holst drop­per re­sten af sit ef­ter­ve­der­lag

BT - - NYHEDER -

For­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V) op­ly­ste i går af­tes til TV 2 Nyhe­der­ne, at han har bedt om at få stop­pet al­le frem­ti­di­ge ud­be­ta­lin­ger af sit ef­ter­ve­der­lag fra Re­gion Syd­dan­mark.

Det sker, ef­ter han har få­et mas­siv kri­tik for at be­hol­de 833.040 kro­ner, som han har mod­ta­get i ef­ter­ve­der­lag fra job­bet som for­mand for Re­gion Syd­dan­mark.

Carl Holst har al­le­re­de mod­ta­get en del af ef­ter­ve­der­la­get, og han op­ly­ser, at det kun er de frem­ti­di­ge ud­be­ta­lin­ger, han fra­si­ger sig. Hidtil har han stå­et fast på, at han vil­le mod­ta­ge he­le ef­ter­ve­der­la­get.

» Jeg sy­nes, at den her sag skyg­ger for mit vir­ke som for­svars­mi­ni­ster, « be­grun­der han sin ko­ven­ding. BNB

Fo­to: Linda Ka­strup

Dan­marks for­svars­mi­ni­ster Carl Holst fo­re­ta­ger nu en ko­ven­ding i eftervederlagssagen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.