Dan­marks før­ste højhus får en an­sigtsløft­ning

BT - - NYHEDER - Pa­nop­ti­kon- byg­nin­gen skal renove­res.

Den 12 eta­ger hø­je Pa­nop­ti­kon- byg­ning på Vester­bro­ga­de, klos op ad Ho­ved­ba­ne­går­den, skal frem til marts næ­ste år renove­res for cir­ka 25 mil­li­o­ner kro­ner iføl­ge fle­re fag­me­di­er.

Byg­nin­gen hu­ser ho­ved­sæ­det for Ar­bej­der­nes Lands­bank, der ef­ter et ud­bud har over- dra­get ho­ve­d­en­tre­pri­sen til det mel­lem­sto­re byg­ge­fir­ma Ad­ser­bal­le & Knud­sen med ba­se i Farum.

Hu­set blev ta­get i brug af den fag­for­e­nings­e­je­de bank i 1952 og var med 35 me­ter den­gang lan­dets hø­je­ste byg­ning. Al­le­re­de i 1954 blev før­ste­plad­sen dog over­ta­get af bo­lig­blok­ke­ne på Bel­la­høj, og i øje­blik­ket er Her­lev Sy­ge­hus lan­dets hø­je­ste hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.