Ud­vist ef­ter lom­me­ty­ve­ri

BT - - NYHEDER -

To bul­gar­ske kvin­der er tors­dag ved Ret­ten i Svend­borg hver ble­vet idømt en så­kaldt straksdom på 20 da­ges ube­tin­get fængsel samt ud­vis­ning fra Dan­mark med et in­drej­se­for­bud i seks år, op­ly­ser Fyns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se. Ret­ten be­slut­te­de, at de to kvin­der skal sid­de va­re­tægts­fængs­let, ind­til af­so­nin­gen bli­ver iværk­sat. De to kæ­re­de ik­ke af­gø­rel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.