Strøm­men går af Teslas salg

BT - - NYHEDER -

El­bilspro­du­cen­ten Tesla Mo­tors for­ud­ser, at man må træ­de på brem­sen og kom­mer til at sæl­ge fær­re el­bi­ler i år end for­ven­tet. Stift eren og di­rek­tø­ren Elon Musk måt­te i går ad­va­re om, at det er us­and­syn­ligt, at bil­pro­du­cen­ten når sit mål om at le­ve­re 55.000 Mo­del S og Mo­del X- bi­ler i år og sæt­ter i ste­det må­let til mel­lem 50.000 og 55.000. Det skri­ver avi­sen Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.