Fed­me­mid­del sælger godt

BT - - NYHEDER -

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen sælger me­di­cin mod over­vægt. Som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for No­vo Nor­disk har han væ­ret med til at sen­de Saxen­da - et af de før­ste læ­ge­mid­ler mod svær over­vægt – på mar­ke­det, og sal­get går godt:

» Jeg vil vove at si­ge, at det går en smu­le bed­re end vo­res for­vent­nin­ger, men vo­res for­vent­nin­ger var omvendt og­så be­sked­ne, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.