MA­LAY­SIA

BT - - NYHEDER -

Ma­lay­si­ske myn­dig­he­der be­kræft er, at fle­re vra­gre­ster fra fl y er ble­vet fun­det ved øen Réu­ni­on i Det In­di­ske Oce­an. Det er den sam­me ø, hvor en vin­ge­del, en så­kaldt fl aperon, blev fun­det, og som har vist sig at stam­me fra det for­s­vund­ne Ma­lay­sia Air­li­nes- fl y MH370.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.