Kul­de­gys­nin­ger i Bø­ge­sko­ven

BT - - KULTUR - Tho­mas Ny­gaard th­ny@ stif­ten. dk

AN­MEL­DEL­SE

Ni­els Skou­sen Ryt­mes­ce­nen, tors­dag ***** *

Skou­sen frem­kald­te kul­de­gys­nin­ger i so­len Man kan næ­sten ik­ke tak­ke Ni­ko­laj Nør­lund nok for, at han i 2001 til­bød at pro­du­ce­re en sam­ling nye san­ge af Ni­els Skou­sen.

Si­den da har Skou­sen ud­gi­vet fle­re stær­ke ud­spil i sam­ar­bej­de med – fra hans syns­vin­kel – yn­gre mu­si­ke­re: se­ne­st ’ Smil el­ler dø’ fra tid­li­ge­re i år.

Tors­dag først på ef­ter­mid­da­gen åb­ne­de Ni­els Skou­sen og hans band Ryt­mes­ce­nen for et umid­del­bart sløvt frem­mø­de.

Mu­si­ke­re, der he­le vej­en igen­nem de­mon­stre­re­de de­res diskre­te og emi­nen­te ev- ner som spar­rings­part­ne­re til Skou­sens blæn­den­de ma­te­ri­a­le. Det er den­ne blan­ding af ro og re­flek­sio­ner, der gør Ni­els Skou­sen li­ve an­no 2015 til en så livs­be­kræf­ten­de op­le­vel­se. Læs he­le an­mel­del­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.