Beth Hart i fø­lel­ser­nes vold

Beth Hart Ryt­mes­ce­nen, ons­dag ***** *

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

Det be­gynd­te di­rek­te ka­o­tisk, da Hart og hen­des band en­tre­de sce­nen. Me­get for­ce­ret, som når en nervøs vært har for travlt med at gø­re al­le gæ­ster gla­de. Men al­le­re­de i an­det num­mer var der kon­takt, og da vi nå­e­de til fj er­de num­mer, ’ Spi­rit of God’, hav­de Smuk­fest og fru Hart for længst omfavnet hin­an­den.

Det var rø­ren­de, var det. Som da hun – sag­de hun – for før­ste gang no­gen­sin­de op­le­ve­de pu­bli­kum stjæ­le ’ Lear­ning To Fly’ og be­gyn­de at syn­ge. Det ske­te igen et par gan­ge, og den tak­nem­me­li­ge san­ge­r­in­de måt­te fl ere gan­ge tør­re øj­ne­ne. ’ Satans ma­sca­ra’, som hun sag­de.

Hun og ban­det spil­ler en me­dri­ven­de gang boo­gie blu­es- ro­ck. Boo­gie, især når Hart sæt­ter sig ved key­bo­ar­det. I de num­re swin­ger det helt klart mest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.