70 år si­den

BT - - TV- GUIDE - ’ DET DØD­BRIN­GEN­DE KAPLØB I LOS ALA­MOS ( 1)’ ’ MAN­DEN BAG VER­DENS FØR­STE ATOM­BOM­BE’ DRK MANDAG 20.00 OG 20.50

Uhyg­ge­ligt at tæn­ke sig, at det er 70 år si­den, at USA af­slut­te­de An­den Ver­denskrig ved at ka­ste ver­dens før­ste atom­bom­ber over Hiros­hi­ma og Na­ga­saki. DRK vi­ser det før­ste af tre pro­gram­mer om atom­bom­ben, for­talt af de mænd og kvin­der, der var med til at byg­ge den. Bag­ef­ter kom­mer et po­rtræt af man­den bag ver­dens mest død­brin­gen­de vå­ben, fy­si­ke­ren J. Ro­bert Op­pen­hei­mer.

I au­gust 1945 blev Hiros­hi­ma ( fo­to) og Na­ga­saki lagt i ru­i­ner. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.