Skarp, skrap og skøn

BT - - TV- GUIDE - Met­te Lis­by – nu i 40er­ne. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Met­te Lis­by, tv- vært og stan­dup- ko­mi­ker, er en alt for sjæl­den gæst i dansk tv. Til dag­lig bor og ar­bej­der hun i Los An­ge­les, hvor hun bl. a. skri­ver tek­ster til in­ter­na­tio­nalt kend­te ko­mi­ke­re som Ri­cky Ger­vais.

Men nu har hun vo­vet pel­sen og la­vet et one- wo­mans­how om at våg­ne op og op- da­ge at væ­re midt i 40er­ne. Showet er fra ef­ter­å­ret 2013, og an­mel­der­ne stod i kø med ro­ser. ’ Skarp, skrap og skøn’ er Lis­by i showet, hvor hun hud­løst ær­ligt for­tæl­ler om de alt for man­ge lys i lag­ka­gen. ’ F# CK! JEG ER I 40’ ER­NE’ TV2 FRE­DAG 22.35

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.