Dan­mark Rundt

BT - - TV -

Sid­ste eta­pe by­der på den tra­di­tions­ri­ge af­slut­ning på Fre­de­riks­berg. Men at der langt fra er ta­le om pa­ra­de­kør­sel, så man sid­ste år, hvor det lyk­ke­des Mi­cha­el Val­gren at hen­te sej­ren på de sid­ste ki­lo­me­ter. Fra Hil­le­rød brin­ger den 155 km lange eta­pe blandt an­det ryt­ter­ne for­bi Fre­dens­borg og Hol­te, in­den den af­slut­ten­de rund­stræk­ning. Cykling DR1: 14.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.