Me­re end be­gær

BT - - TV -

Or­gas­men er en­de­må­let for vo­res men­ne­ske­li­ge be­gær. Og al­li­ge­vel hur­tigt over­stå­et, men må­ske har or­gas­men et uud­nyt­tet po­ten­ti­a­le? Pro­gram­met un­der­sø­ger, om den kan brin­ge os tæt­te­re på os selv og hin­an­den. Må­ske kan or­gas­men hjæl­pe os til at for­stå vo­res ek­si­sten­ti­el­le pro­ble­mer og væ­re med til at gø­re ver­den me­re fre­de­lig. Te­malør­dag DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.