Frank er pres­set

BT - - TV -

Det er sid­ste sæ­sons num­mer 3 og 4, der står over for hin­an­den i den­ne 4. spil­ler­un­de i Alka Su­per­liga, når Randers ta­ger imod Brøndby. Vær­ter­ne har vun­det en og tabt en i de­res før­ste kam­pe, mens gæ­ster­ne har få­et rig­tig skidt start med ne­der­lag i de­res tre før­ste kam­pe. Der­for er pres­set størst på Tho­mas Franks Brøndby i det kronjy­ske. Fod­bold TV3+: 16.25

Pe Pe­ter Par­ker er en so­ci­al ud­stødtt dt gym­na­sied­reng, der blev for­ladt af si­ne for­æl­dre som barn og over­ladt til sin on­kel Ben og tan­te May. Som de fl este an­dre te­e­na­ge­re, bru­ger Pe­ter nu sin tid på at op­træv­le myste­ri­et om sin for­tid, der har gjort ham til den per­son, han er i dag. Da han fi nder en do­ku­ment­map­pe, som tid­li­ge­re har til­hørt fa­ren, be­gyn­der han sin sø­gen eft er at for­stå, hvor­for for­æl­dre­ne for­lod ham. The Ama­zing Spi­der... TV3: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.