Skyg­ge­si­den

DA­GENS TIP mandag

BT - - TV -

For før­ste gang for­tæl­ler de før­ste børn, der vok­se­de op på Chri­sti­a­nia i hjer­tet af København i de gla­de hip­pie­da­ge, hvor­dan vir­ke­lig­he­den så ud i bør­ne­høj­de. Og bør­ne­ne for­sø­ger at kon­fron­te­re de­res for­æl­dre med de ube­hag­li­ge op­le­vel­ser og ta­bu­er, som der er ble­vet lagt låg på gen­nem he­le Chri­sti­a­ni­as hi­sto­rie. Chri­sti­a­ni­as Børn DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.