Sty r på jy­der­ne

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Ce­ci­lie er sam­men med to hold eks­per­ter ta­get til Hor­sens, hvor de be­sø­ger fa­mi­li­en Vil­lad­sen. Her skal eks­per­ter­ne bl. a. sva­re på, om midtjy­der­ne vir­ke­lig er så gla­de for en god han­del, som ryg­tet ly­der? Hvor­for mad, der er vendt i ra­sp, ba­re sma­ger bed­re? Og så skal de gæt­te, hvil­ken hund der ren­der rundt i fa­mi­li­ens ha­ve. Hjem­me i Dan­mark TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.