Kamp mod kræft

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Ka­ri­na er 39 år og uhel­bre­de­ligt syg af kræft . For få år si­den fi k hun besked om, at hun hav­de få uger tilbage at leve i. I dag le­ver hun med uvis­he­den om, hvor læn­ge kræf­ten kan hol­des i be­ro. Hun er net­op gå­et i gang med at plan­læg­ge sin 40- års fød­sels­dag. Hen­rik er 46 år og le­ver med en me­get ag­gres­siv form for kræft i hjer­nen. Ro i sjæ­len DR1: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.