Flugt­bi­li­ster

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

På ve­je­ne i Eng­land ind­træff er der me­re end 16.000 bil­u­lyk­ker om året, hvor den el­ler de skyl­di­ge ef­ter­føl­gen­de stik­ker af. At fl yg­te af fra et ulyk­kes­sted kan i vær­ste fald få dø­de­li­ge kon­se­kven­ser for de til­ska­de­kom­ne. Men og­så for de ef­ter­lad­te kan det med­fø­re en dag­lig­dag fyldt med fru­stra­tion, ra­se­ri og smer­te. Sta­tion 2 TV 2: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.