’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tro­els Bech, Brønd­bys sport­s­chef

Vi for­ven­ter ik­ke, at vi er tvun­get til at hen­te spil­le­re

» Vi har re­elt am­bi­tio­ner om at hol­de os i øko­no­misk ba­lan­ce, her­un­der og­så trans­fer- ba­lan­ce, og der skal vi ha­ve med i den be­reg­ning, at Te­emu Puk­ki, Magnus Eri­cs­son og Fre­de­rik Røn­now er kom­met ind, og de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.