’ Det var ba­re for sjov’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­GEN ME­DAL­JE Jo­han Lyng­holm jo­hp@ sporten. dk

Hun hav­de li­ge mis­set en po­di­e­plads i 50 me­ter ryg, men kun­ne næ­sten ik­ke væ­re me­re li­geg­lad. Det gav Mie Ø. Ni­el­sen i hvert fald ud­tryk for, da hun kort ef­ter gjor­de sta­tus på fi­na­le­he­a­tet. Aal­borg- svøm­me­ren blev num­mer fem i ti­den 27.73 se­kun­der.

» 50 me­te­ren er der ik­ke en­gang til OL. Det er 100 me­te­ren, jeg fo­ku­se­rer mest på. 50 me­te­ren er jo ba­re for sjov og for at ha­ve no­get at svøm­me her imel­lem, « lød det fra Mie Ø. Ni­el­sen, der tirs­dag vandt bron­ze i fa­vo­rit­di­sci­pli­nen, og søn­dag svøm­mer med i den dan­ske hold­kap.

Du si­ger, det er et løb, du be­trag­ter som væ­ren­de lidt for sjov. Al­li­ge­vel bli­ver du num­mer fem i ver­den.

» Haha. Det er jo sta­dig fedt nok, at kun­ne si­ge. Men det er li­ge­gyl­digt for mig. Det er egent­lig ba­re for at øve ud­læg til 100 me­te­ren på en må­de. «

Gul­det gik til ki­ne­si­ske Yu­an­hui Fu, mens bra­si­li­an­ske Etie­ne Me­deiros vandt sølv. Bron­zen gik til end­nu en ki­ne­ser, Xi­ang Liu.

» De der ki­ne­se­re og hen­de bra­si­li­a­ne­ren, der har ver­dens­re­kord på kort­ba­ne. Jeg kan ik­ke slå dem. De er så me­get hur­ti­ge­re til at sprin­te, end jeg er. Så læn­ge jeg har slå­et dem på 100 me­te­ren, så er jeg fuld­stæn­dig li­geg­lad med, hvad der sker i det her. «

Mie Ø. Ni­el­sen fik in­gen me­dal­je i 50 me­ter ryg ved VM i Ka­zan.

Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.