DA­GENS ETA­PE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

4. eta­pe Sla­gel­se - Fre­de­riks­værk

115 km

Den før­ste af to etaper 7. au­gust by­der på et blan­det ter­ræn. Mod Fre­de­riks­værk er der en­kel­te bak­ker, der må­ske kan gi­ve lidt sy­re i be­ne­ne, men det er især den af­slut­ten­de stig­ning, som skal ska­be ud­skil­lel­sen. En bak­ke på 300 me­ter med syv i stig­nings­pro­cent op til mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.