DA­GENS ETA­PE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

5. eta­pe Hels­in­gør ( en­kelt­start)

13,6 km

En­kelt­star­ten kan bli­ve alt­af­gø­ren­de. Hvis der in­den den re­la­tivt kor­te kamp mod uret hersker tvivl om, hvem der skal øverst på po­di­et på Fre­de­riks­berg, kan en­kelt­star­ten sæt­te tin­ge­ne på plads. Med start og mål li­ge ud for Kron­borg kø­rer ryt­ter­ne langs van­det det me­ste af ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.