’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Claus Birk Lar­sen

Det be­ty­der me­get for tur­ne­rin­gen, at vo­res pro­tek­tor på den må­de er syn­lig og en del af be­gi­ven­he­den

Tur­ne­rin­gens top­navn er dog Ry­der Cup- kap­ta­j­nen Dar­ren Clar­ke, der ven­tes at gi­ve sid­ste års tur­ne­rings­vin­der, Marc War­ren, samt de dan­ske pro­fi­ler Tho­mas Bjørn og Thor­b­jørn Ole­sen kamp til stre­gen.

I øv­rigt er Tho­mas Bjørn med si­ne 15 Eu­ro­pa Tour- sej­re den mest vin­den­de spil­ler i ’ Ma­de in Den­mark’, skar­pt for­fulgt af Dar­ren Clar­ke med 14 og Ro­bert Karls­son med 11. I alt står 49 af de til­meld­te spil­le­re no­te­ret for en sejr på Eu­ro­pa Tou­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.