DEN FAVORABLE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LE HAV­RE - AJACCIO FRANKRIG LI­GUE 2, KLOK­KEN 20.00 LE HAV­RE VIN­DER KAM­PEN

Le Hav­re le­ve­re­de frem­ra­gen­de tak­ter det­te for­år, hvor kun op­ryk­ker­ne fra Troyes og Angers hen­te­de fl ere sej­re end Thier­ry Gou­dets trop­per. Som­me­rind­kø­bet Cedric Gam­bon fra Evi­an strå­le­de med bå­de mål og op­læg i pre­mi­e­re­sej­ren på 3- 1 over Bourg- Peron­nas op­ryk­ke­re, og man bør væ­re kla­re fa­vo­rit­ter mod i aft enens op­gør mod Ajaccio. Gæ­ster­ne bræn­der ik­ke just ba­nen af uden­for Kor­si­ka, og hol­det har mi­stet store for­svar­spro­fi ler som Eric Ma­re­ster og Cedric Kanté i for­hold til sid­ste sæ­son. Glim­ren­de be­ta­ling på 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.