FA­MI­LI­EN

BT - - NYHEDER -

Le­vako­vic- fa­mi­li­en kom­mer op­rin­de­ligt fra Kro­a­tien. Den kom til Dan­mark i 1972, hvor den slog sig ned på Ama­ger. I dag be­står fa­mi­li­en af om­kring 45 med­lem­mer, for­delt på fi­re ge­ne­ra­tio­ner. Den stærkt kri­mi­nel­le fa­mi­lie mod­ta­ger mil­li­o­ner i of­fent­lig for­sør­gel­se. Ale­ne de se­ne­ste fi­re år har fa­mi­li­en mod­ta­get 17 mio. kr. fra det of­fent­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.