Gi­mi Le­vako­vic

BT - - NYHEDER -

46 ÅR

Kom til Dan­mark som tre­årig i 1972 sam­men med si­ne for­æl­dre og sø­sken­de. Kendt for at væ­re me­get tem­pe­ra­ments­fuld og har fle­re dom­me for vold og trus­ler.

Har bl. a. få­et en dom for i 2011 sam­men med sin den­gang 17-åri­ge søn at ha­ve kørt sin eks­ko­ne ned, da hun kom gå­en­de med sin nye kæ­re­ste. Eks­ko­nen over­le­ve­de, men måt­te sys med 16 sting.

Gi­mi har in­gen ud­dan­nel­se og har al­drig ar­bej­det. Han har sid­det i fængsel i me­re end 6 år Børn: San­ti­no, Ga­bri­el, Vi­cto­ria og Ro­ma­no

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.