Di­a­na Pe­tro­vic

BT - - NYHEDER -

55 ÅR

Kendt for at del­ta­ge i tri­ck­ty­ve­ri­er og bli­ver kaldt ’ tri­ck­ty­ve­nes dron­ning’. Er i dag før­tids­pen­sio­nist.

Har ta­get ef­ter­nav­net ’ Pe­tro­vic’ for at ære sin af­dø­de far. Har for­talt i et in­ter­view med TV2, at hun har væ­ret vol­de­lig bå­de over­for folk fra kom­mu­nen samt over­for p- vag­ter.

Hun har få­et fle­re dom­me og har sid­det i fængsel fle­re gan­ge.

Di­a­na Pe­tro­vic har et me­get af­slap­pet for­hold til ty­ve­ri. » Det er ik­ke at stjæ­le, hvis man ta­ger en lil­le po­se med må­ske 10 to­ma­ter, grønt­sa­ger og per­sil­le. Det er en helt an­den ting, « har hun ud­talt til TV2.

Har bør­ne­ne: Leo­nar­do, Na­ge­lo, Ci­no­ni

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.