Ju­ra Le­vako­vic

BT - - NYHEDER -

27 ÅR

Har me­re end 200 kri­mi­nel­le for­hold på samvit­tig­he­den. Står bag den grove­ste kri­mi­na­li­tet i Le­vako­vic- fa­mi­li­en.

Be­gynd­te at stjæ­le som 8- årig og blev for al­vor småkri­mi­nel som 12- årig. Har si­den bå­de rø­vet ban­ker, po­st­hu­se og bu­tik­ker samt del­ta­get i en grup­pe­voldtægt.

» Jeg har sagt, si­den jeg var en lil­le dreng, at jeg vil­le væ­re gang­ster, « har Ju­ra Le­vako­vic ud­talt i et in­ter­view med TV 2.

Blev i 2012 idømt en fængsels­dom på fem år for bl. a. bank­rø­ve­ri og hjem­me­rø­ve­ri­er. Dom­men af­so­ner han i Ny­borg Stats­fængsel.

Sam­men med dom­men blev han ud­vist for be­stan­digt ef­ter sin fængsels­straf. Østre Lands­ret stad­fæ­ste­de dom­men. Ju­ra Le­vako­vic ven­tes løsladt i år og skal der­ef­ter sen­des til Kro­a­tien.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.