Al­pa­ci­no Pe­tro­vic

BT - - NYHEDER -

24 ÅR

24- åri­ge Al­pa­ci­no Pe­tro­vic blev i Østre Lands­ret tid­li­ge­re på året idømt et år og tre må­ne­ders fængsel samt 12 års ud­vis­ning.

Al­pa­ci­no er blandt an­det dømt for en van­vids­kør­sel gen­nem København i stærkt på­vir­ket til­stand, hvor fle­re per­so­ner måt­te sprin­ge for li­vet. Han end­te med at på­kø­re en an­den bil.

I 2013 blev Al­pa­ci­no Pe­tro­vic ef­ter­lyst med en in­ter­na­tio­nal ar­re­stor­dre, ef­ter han blev mistænkt for at ha­ve mis­hand­let sin eks- ko­ne, der blev fun­det i chok på en ga­de i Lund i Sve­ri­ge. Iføl­ge eks­ko­nen blev hun i 16 da­ge holdt in­despær­ret i en lej­lig­hed i Sve­ri­ge af Al­pa­ci­no. Her blev hun slå­et, vold­ta­get, tru­et med en pi­stol samt fik bar­be­ret alt sit hår af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.