San­ti­no Le­vako­vic

BT - - NYHEDER -

21 ÅR

Gimis æld­ste søn. Har del­ta­get i fle­re hjem­me­rø­ve­ri­er og har fle­re dom­me. Er bl. a. ble­vet fun­det skyl­dig i at ha­ve tru­et sin mor da­gen op til den på­kør­sel, som han sam­men med sin far ud­sat­te hen­de for.

Blev des­u­den for halvan- den må­ned si­den dømt for en ræk­ke tri­ck­ty­ve­ri­er. Han blev idømt et år og tre må­ne­ders fængsel. Nog­le af tri­ck­ty­ve­ri­er­ne be­gik han i sam­ar­bej­de med sin far, samt sin fa­ster Di­a­na Pe­tro­vic samt Mo­ni­ka Pe­tro­vic.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.