Ste­fa­no Le­vako­vic

BT - - NYHEDER -

52 ÅR 52- åri­ge

Ste­fa­no Le­vako­vic blev i 2014 ud­vist for be­stan­digt, da han fik stad­fæ­stet sin dom på fi­re år og 11 må­ne­ders fængsel for et hjem­me­rø­ve­ri mod en 77- årig mand. Rø­ve­ri­et blev be­gå­et sam­men med Ste­fa­nos bror Django Le­vako­vic.

Ste­fa­no har si­den ac­cep­te­ret en til­væ­rel­se i Kro­a­tien med sin fa­mi­lie og fø­ler sig ik­ke vel­kom­men i Dan­mark.

Han har bør­ne­ne Juli­a­no, Pepelka og So­fia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.