259

BT - - NYHEDER -

KON­KUR­SER VAR DER I

JULI, mod 335 i ju­ni. Det vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Det be­ty­der, at an­tal­let af kon­kur­ser, som har væ­ret sti­gen­de i ef­ter­å­ret 2014 og vin­te­r­en 2015, igen er tilbage på ni­veau med sid­ste som­mers.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.