Vind fe­de præ­mi­er med BT’s fo­to­kon­kur­ren­ce – og få dit fo­to i avi­sen!

BT - - NYHEDER -

Så nemt er det: Up­lo­ad dit bed­ste, sjove­ste el­ler mest rø­ren­de som­mer­fo­to på BT’s Fa­ce­book­si­de med et par be­skri­ven­de ord. Dag­ligt kå­rer re­dak­tio­nen et vin­der­fo­to og brin­ger det i avi­sen i mor­gen. De en­de­li­ge vin­de­re af kon­kur­ren­cen kå­res d. 8/ 8 på BT’s Fa­ce­book­si­de og får di­rek­te besked.

1. præ­mie

Ca­non EOS 70D spejl­re­fleks­ka­me­ra + 2 bil­let­ter til den ud­solg­te land­skamp Dan­mark- Albanien i Te­lia Par­ken d. 4/ 9.

2. præ­mie

2 bil­let­ter til den ud­solg­te land­skamp Dan­mark- Albanien i Te­lia Par­ken d. 4/ 9.

Dag­lig præ­mie

Bed & Bre­ak­fast for 2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.