3 ting du ik ke må gå glip af

BT - - KULTUR -

MI­CHA­EL FALCH

1

Man­ge af Fal­chs san­ge fo­re­går ef­ter solnedgang. Men der­for kan de vel godt hø­res ved mid­dags­tid.

Ryt­mes­ce­nen 12.30

MI­KE ANDERSEN

2

Den dan­ske blu­es­kon­ge spil­ler på Smuk­fests mind­ste sce­ne. Det bli­ver det næp­pe dår­li­ge­re af.

Tv- sce­nen kl. 18.45

GNAGS

3

Pe­ter A. G. – nu med Per Frost tilbage i Gnags – mel­des i bed­re form end læn­ge.

Ryt­mes­ce­nen kl. 16

Selv­om Gnags har en del fle­re år på ba­gen end Smuk­fest, er der ab­so­lut in­tet fal­met over dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.