SOM­ME­REN ’ 92 – PRO­DUK­TION: SF FILM

BT - - SOMMEREN 1992 -

IN­STRUK­TØR: Kas­per Bar­fo­ed

HVEM ER HVEM?:

Ul­rich Thom­sen spil­ler Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen Cyron Mel­vil­le spil­ler Bri­an Laud­rup Gu­stav Dy­ekjær Gie­se spil­ler Pe­ter Sch­mei­chel Al­lan Hy­de spil­ler Flem­m­ing Povls­en Mik­kel Boe Føls­gaard spil­ler Kim Vil­fort Es­ben Smed spil­ler Jo­hn Faxe Jen­sen Jon Lange spil­ler Kim Chri­stof­te Mor­ten Vang spil­ler Hen­rik Andersen Jo­han­nes Lassen spil­ler Kent Ni­el­sen Ni­clas Ves­sel Køl­pin spil­ler Mi­cha­el Laud­rup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.