Spil­ler­ne tror på guld til Ar­se­nal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er ved at væ­re 11 år si­den, at Ar­se­nal se­ne­st blev me­ster. Men skal man tro Od­dset-spil­ler­ne, så kan Ar­se­ne Wen­gers trop­per se frem til at løft e tro­fæ­et igen.

I hvert fald er 40 pro­cent af al spil på en­gelsk me­ster hos Dan­ske Spil sat på Ar­se­nal - og med odds på 5,00 vil det der­for bli­ve dyrt, hvis Ar­se­nal skul­le lø­be med gul­det.

» Od­dset- spil­ler­ne for­ud­ser, at Ar­se­nal kan vip­pe bys­bør­ne­ne fra Chel­sea af pin­den og snup­pe mester­ska­bet den­ne sæ­son. De er klart det hold, som der er spil­let mest på. Det er en gan­ske ty de­lig spil­ten­dens, som kom­mer no­get over­ra­sken­de for os, « si­ger HansHen­rik Busk Stie fra Od­dset.

Selv om Ar­se­nal er spil­ler­nes fa­vo­rit, er de sta­dig kun num­mer tre på book­ma­ker­nes li­ste, hvor Chel­sea i odds om­kring 2,50 er fa­vo­rit­ter for­an Man­che­ster Ci­ty .

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.