DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB - AGF DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 18.00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Fre­dags­mø­de imel­lem to hold, som er mar­kant bed­re off en­sivt end de­fen­sivt. OB har en me­get liv­lig off en­siv med Ras­mus Fester­sen, Ras­mus Falk og Emil Lar­sen i spid­sen, men ser gan­ske med­gø­r­li­ge ud de­fen­sivt, og der har da og­så væ­ret mas­ser af chan­cer i hol­dets tre før­ste kam­pe. Det sam­me gæl­der i og for sig for AGF, som har si­ne kla­re for­cer off en­sivt, mens de­fen­si­ven vel­sag­tens er den dår­lig­ste i he­le Su­per­liga­en. Man kan selv­føl­ge­lig fryg­te, at de to holds spil­lesti­le neut­ra­li­se­rer hin­an­den, men umid­del­bart lig­ner det man­ge mål i Oden­se.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.