Hvor­for er kvin­de­lig seksu­a­li­tet kon­tro­ver­si­el?

BT - - DEBAT -

Der er gå­et år­ti­er si­den den seksu­el­le re­vo­lu­tion, men kvin­de­lig seksu­a­li­tet er sta­dig om­gær­det af myter. Da en for­sker i 2009 hæv­de­de, at g- punk­tet slet ik­ke ek­si­ste­rer, skab­te det over­skrift er. Men hvor­for er kvin­de­lig seksu­a­li­tet sta­dig så kon­tro­ver­si­el? Og hvis det om­dis­ku­te­re­de g- punkt ik­ke fi ndes, hvor­for kan no­gen så fi nde det?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.