Bør Carl Holst be­ta­le he­le eft er­ve­der­la­get tilbage?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.27 ER 1,1 MIO. KR. IK­KE NOK? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.01 GRÅ­DIG OG USYMPTATISK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.34 GØR IK­KE NO­GET FOR­KERT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.20 DROP SÆR­BE­HAND­LING På fa­ce­book. com/ dit

Nej

Las­se Bun­ck

Vig­go Pe­der­sen

Bir­git­te Mad­sen

Gerd Ha­ve

Ja

3.350 stem­mer på bt. dk

SVIM­LEN­DE BE­LØB Fy for den! Det gi­ver kul­de­gys­nin­ger at se så svim­len­de be­løb. Stak­kel! Så skal han kla­re sig gen­nem til­væ­rel­sen med en løn på 1,1 mio. kr. om året. Så må Ven­stre til­skik­ke ham hjælp til tøj. Carl Holst er en usym­pa­tisk per­son, der skovler til sig. Væk med al­le de lu­kra­ti­ve ord­nin­ger for po­li­ti­ke­re.

Hans Pe­ter Si­mon­sen

Det er ik­ke Carl Holst, der har la­vet reg­ler­ne om dob­belt ve­der­la­ge­ne, så man kan ik­ke be­skyl­de ham for at gø­re no­get for­kert. Jeg sy­nes dog, at reg­ler­ne for dis­se fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­ser skal la­ves om hur­tigst mu­ligt. Det er for­kert, at po­li­ti­ke­re afl øn­nes og pen­sio­ne­res helt an­der­le­des end al­min­de­li­ge bor­ge­re.

Jør­gen K. Jør­gen­sen

Carl Holst er fær­dig i po­li­tik. Han er af sam­me støb­ning som Jør­gen Poul­sen, der tyv­stjal 750.000 kr. fra fat­ti­ge børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.