Hallo, Løk­ke kal­der vir­ke­lig­he­den

BT - - DEBAT -

Re­ge­rin­gen stil­ler den un­der­ligt sel­vover­vur­de­ren­de au­to­mat­tænk­ning om, at Dan­mark med djæv­lens vold og magt skal væ­re et ’ fo­re­gang­sland’, til kri­tisk dis­kus­sion. Det­te er må­ske i vir­ke­lig­he­den det vig­tig­ste bud­skab i re­ge­rings­grund­la­get, og der er grund til at hå­be på, at re­ge­rin­gen vil ar­bej­de på at ge­ne­tab­le­re kon­tak­ten til den vir­ke­li­ge vir­ke­lig­hed.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.