Op­drag di­ne børn

BT - - DEBAT -

Mang­len på respekt går ud over læ­rin­gen. (...). Selv om langt de fl este for­æl­dre be­græ­der ud­vik­lin­gen, har nog­le for­æl­dre væ­ret med til at ska­be mon­stret, hvis de en­ty­digt ta­ger de­res børns par­ti og ud­vi­ser mang­len­de til­lid til læ­rer­nes ar­bej­de. For­æl­dre skal løft e sko­len og ik­ke pil­le den ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.