Næg­ter at fl yve med jagt­tro­fæ­er

BT - - NYHEDER -

Det ud­lø­ste en lavi­ne af ra­se­ri på Fa­ce­book, da en ame­ri­kansk tand­læ­ge for ny­lig be­tal­te for at sky­de lø­ven Ce­cil ( fo­to) i en na­tio­nal­park i Zim­bab­we. Det har få­et fl ere ame­ri­kan­ske fl ysel­ska­ber, bl. a. Ame­ri­can Air­li­nes, Del­ta Air Li­nes og Uni­ted Air­li­nes, til at næg­te at trans­por­te­re jagt­tro­fæ­er af dræb­te bø­fl er, ele­fan­ter, le­o­par­der, lø­ver og næ­se­horn.

Fal­det gæl­der sær­ligt an­tal­let af igang­s­at­te fa­mi­lie­hu­se og eta­ge­byg­ge­ri­er. For fa­mi­lie­hu­se er fal­det 21 pro­cent i pe­ri­o­den april til ju­ni i for­hold til årets tre før­ste må­ne­der sid­ste år.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.