Børn for­brændt un­der op­tæn­ding

BT - - NYHEDER -

Fi­re børn mel­lem fi re og ti år blev tors­dag for­brændt ved en spri­t­eks­plo­sion på Mus­holm Fe­ri­e­cen­ter ved Kor­sør op­ly­ser Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti. Ulyk­ken ske­te, da en un­der­vi­ser fra Sla­gel­se Na­tursko­le vil­le tæn­de op i en ry­ge­ovn. Da det ik­ke lyk­ke­des, hæld­te hun me­re sprit på ry­ge­ov­nen. Det ud­lø­ste en min­dre eks­plo­sion, og fi re af bør­ne­ne, der be­fandt sig i nær­he­den af ry­ge­ov­nen, fi k for­bræn­din­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.