SAS er ble­vet den lil­le

BT - - R -

Juli må­ned har væ­ret god ved de nor­di­ske fl ysel­ska­ber, men det er i Olso, glæden er størst. Bå­de Norwe­gi­an og SAS har off ent­lig­gjort pas­sa­ger­tal for juli, og kon­klu­sio­nen er, at Norwe­gi­an for før­ste gang er stør­re end sin skan­di­na­vi­ske kon­kur­rent.

Norwe­gi­an kun­ne tors­dag be­ret­te om 2,69 mil­li­o­ner pas­sa­ge­rer i juli, mens SAS i dag mel­der om 2,59 mil­li­o­ner pas­sa­ge­rer – her­af 2,38 mil­li­o­ner fra eg­ne ru­ter og re­sten fra char­ter­tra­fi k.

Ef­ter 30 år i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et blev Pe­ter Loft i 2012 frit­stil­let fra sit hverv som de­par­te­ments­chef ef­ter den op­he­de­de skat­tesag. Nu skal han ar­bej­de imod Skat. Ar­kiv­fo­to:

Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.