Sco­rer på ak­tie­op­tio­ner

BT - - R -

Lars Ras­mus­sen har tjent godt på at ud­nyt­te ak­tie­op­tio­ner som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for me­di­co­sel­ska­bet Co­l­o­p­last. Det vi­ser en op­tæl­ling, som Jyl­lands- Po­sten brin­ger fre­dag. Si­den han til­t­rå­d­te i ok­to­ber 2008, har han tjent 133 mil­li­o­ner kro­ner. Hans fortje­ne­ste kom­mer af, at han har for­må­et at ska­be en stærk ud­vik­ling i ak­tie­kur­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.