TDC ryk­ker

BT - - R -

TDC har i man­ge år lidt un­der mo­bil­kri­gen i Dan­mark, hvor de an­dre har hug­get sel­ska­bets kun­der. Men for før­ste gang i åre­vis er der frem­gang. TDC har få­et 13.000 nye mo­bil­kun­der i an­det kvar­tal – over­ra­sken­de ik­ke da bå­de Te­lia og 3 og­så har meldt om frem­gang i kun­de­tal­let i de­res se­ne­ste regn­ska­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.