Sel­fie med Hil­lary trum­fer Trump & Co.

BT - - NYHEDER -

Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen

le­det ud­tryk­ker Kim Kar­das­hi­an stor be­gej­string over sel­fi­en med den kvin­de­li­ge po­li­ti­ker.

’ Jeg fik mit sel­fie! Jeg el­ske­de vir­ke­lig at hø­re hen­de ta­le og hen­des mål for vo­res land # Hil­laryForPresi­dent,’ skri­ver Kim Kar­das­hi­an, som sam­men med Ka­nye West var til et vel­gø­ren­heds­ar­ran­ge­ment, hvor Hil­lary Cl­in­ton og­så delt­og.

Ro på bags­mæk­ken

Bil­le­det af den de­mo­kra­ti­ske kan­di­dat, der mæn­ger sig med de kend­te, blev lagt ud, mens der var stri­dig­he­der blandt re­pu­bli­ka­ner­ne.

Nat­ten til tors­dag var de re­pu­bli­kan­ske kan­di­da­ter – blandt an­det rig­man­den Do­nald Trump – i en tv­de­bat. Det he­le end­te med en in­tens in­fight, som sat­te streg un­der, at der er vold­som­me ue­nig­he­der i det re­pu­bli­kan­ske par­ti.

An­der­le­des ser der ud til at væ­re ro på blandt de­mo­kra­ter­ne, hvor Hil­lary Cl­in­ton ser ud til at væ­re den store fa­vo­rit til at bli­ve par­tiets kan­di­dat ved præ­si­dentval­get i 2016.

Mens de re­pu­bli­kan­ske kan­di­da­ter – mænd – snak­ke­de og snak­ke­de på tv, stjal de­mo­kra­ter­nes før­ste­da­me bil­le­det med en sel­fie sam­men med Kim Kar­das­hi­an. Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.